112 - ΑΓ. ΙΣΑΑΚΙΟΣ - ΑΓ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΕΤΣΕΡΣΚΑΓΙΑ

112 - ΑΓ. ΙΣΑΑΚΙΟΣ - ΑΓ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΕΤΣΕΡΣΚΑΓΙΑ

112 - ΑΓ. ΙΣΑΑΚΙΟΣ - ΑΓ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΕΤΣΕΡΣΚΑΓΙΑ