124 - ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΟΜΠΟΥ

124 - ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΟΜΠΟΥ

124 - ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΟΜΠΟΥ