133 - ΥΨΙΣΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ - ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

133 - ΥΨΙΣΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ - ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

133 - ΥΨΙΣΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ - ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ